2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – SLAVNOST PM POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Pátek - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Sobota - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
  • Brigáda pro chlapy – úterý a čtvrtek odpoledne od 15.00 – 18.00 hod. na faře.
  • V pondělí je zasvěcený svátek, proto bychom měli být na mši svaté.
  • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská ve 14.00 hod.
  • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. A setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod. na faře.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
  • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod., MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
  • V sobotu je ADVENTNÍ KONCERT v 17.00 hod. v H. K.
  • V sobotu je setkání MANŽELŮ na faře od 18.30 hod. Téma: MODLITBA OTČENÁŠ
  • Příští neděli bude misijní jarmark.