4. ADVENTNÍ NEDĚLE

Úterý – Vigilie Narození Páně – půlnoční
Středa – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Čtvrtek - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Pátek - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Sobota - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Neděle – SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

  • BETLÉMSKÉ SVĚTLO: si můžete vzít v D. K. v předsíni.
  • V úterý 24. 12. 2019 v 22:30 hod. je „půlnoční“ v chrámu sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. Odjezdy autobusů na „půlnoční“ mši: autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem a na Sibérii. 2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.
  • Ve čtvrtek budou ZPĚVY U JESLIČEK v 15.00 hod. v D. K.
  • V pátek o svátku sv. Jana bude žehnání vína.
  • V pátek bude HOUSLOVÝ KONCERT v 16.00 hod. v D. K.
  • V sobotu 28. 12. bude ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU od 18.00 hod. v D. K.
  • Příští neděli o svátku sv. Rodiny při mši svaté v 9.00 hod. bude obnova manželských závazků a od 15.00 hod. VÁNOČNÍ POSEZENÍ ve farním sále.