VÁNOČNÍ FARNÍ POSEZENÍ

V neděli o svátku sv. Rodiny jsme se sešli ve farním sále. Společně jsme si zazpívali koledy, sdíleli krásu vánoc a to vše při dobrém čaji a kávě s cukrovím. Všichni byli spolu a nikdo nebyl sám.