2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Pondělí – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Neděle – SVÁTEK KŘTŮ PÁNĚ – konec vánoční doby

  • V pondělí je slavnost Zjevení Páně mše svaté jsou v 7.30 a v 18.00 hod. v D.K. Při mši svaté se bude žehnat voda, kadidlo, křída a (zlato).
  • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře a setkání s KATECHUMENY v 20.00 hod.
  • Ve středu začne výuka náboženství na faře.
  • V pátek bude v 9.00 hod. mše svatá v HORTENZII.
  • V pátek po večerní mši svaté bude setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod.
  • V sobotu večer bude setkání MANŽELŮ na faře v 18.00 hod.