SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Pátek - Památka sv. Antonína, opata
Sobota - Památka PM, Matky jednoty křesťanů
Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
  • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod.
  • V pondělí 13. 1. bude setkání s rodiči dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání v 19.00 hod. na faře v sále.
  • V pátek bude POHŘEB v 14.00 hod. p. Kutače v H. K.
  • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a po večerní mši svaté bude setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod.
  • V sobotu 18. 1. bude setkání SENIORŮ v katolickém domě v 15.00 hod.
  • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře v Tiché v 18.00 hod.
  • V neděli 19. 1. bude EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v 16.00 hod. ve farním kostele a poté bude pohoštění na faře v sále v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů, která začíná od 18. – 25. 1.
  • Od 24. – 26. 1. proběhne TRIDUUM modliteb matek.