5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Scholastiky, panny
Úterý – PM Lurdské
Sobota - Památka PM
Neděle – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Příští neděli je sbírka na opravu fary.
  • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
  • V pondělí po mši svaté bude setkání ekonomické rady.
  • Ve středu MODLITBY MATEK budou na faře v sále.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
  • V sobotu ranní mše svatá bude sloužená za vedení města a zastupitelé.
  • V sobotu bude setkání SENIORŮ v 15.00 hod. v Katolickém domě. Setkání MLADÝCH v 18.00 hod. v Tiché.