13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Pátek - SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
Neděle – SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, HL. PATRONŮ MORAVY

  • V pátek (první) budou mše svaté v 7.30 a v 18.00 hod. Dopoledne budu navštěvovat nemocné. Od 15.00 – 18.00 bude tichá ADORACE s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní řízená adorace.
  • V sobotu 4. 7. se při ranní mši svaté bude udělovat SV. POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. Po mši svaté se zazpívají litanie k PM a pomodlí zásvětná modlitba.
  • Příští neděli je výměna růžencových lístků.
  • V neděli je slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti jsou poutní mše svaté v 11.00 a v 14.00 hod.
  • V zákristii si rodiče mohou vyzvednout přihlášku na příměstský tábor.
  • V neděli 12. 7. bude přivítání nového faráře otce Mariusze.
  • Pár fotek z loučení s otcem Petrem