23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Úterý - Svátek Narození Panny Marie
Sobota - Jména Panny Marie
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V úterý se na Mariahilf koná diecézní Pouť kněží. Prosím Vás o modlitbu za nás za kněze.
  • Setkání Pastorační Rady Farnosti bude na faře ve Frenštátě ve středu (9.9.) na faře v Tiché ve čtvrtek (10.9).
  • Příští nedělí bude sbírka na církevní školy.
  • Také příští neděli v 15.00 hod. se bude konat u sochy Panny Marie na Bystrém Mariánská pobožnost. Je to u příležitosti 300 let od posvěcení sochy. Jste srdečně zváni.
  • Kdo ještě neodevzdal přihlášku do náboženství, ať to udělá co nejdříve. Od 14.9. snad už začneme vyučování.
  • Vzadu jsou k rozebrání časopisy: MAJAK a OKNO.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
  • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Žehnání aktovek