4. ADVENTNÍ

 • Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách v kostele do výše 20 procent místa k sezení. Toto krizové opatření vlády platí od 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 26 osob; v Horním kostele – 60 osob; v kostele v Tiché – 40 osob.
 • Z toho důvodu na štědrý den nebude půlnoční mše sv., ale zato na Svátek Božího Narození (25.12.) a v neděli sv. Rodiny (27.12) bude přidaná další mše sv., jak ve Frenštátě, tak i v Tiché. Dnes při odchodu z kostela nahlaste prosím, které mše sv. se plánujete zúčastnit (z důvodů omezení počtu lidi).
 • Betlémské světlo - i přes vládní nařízení se podařilo skautům dojednat na ministerstvu zdravotnictví výjimku pro rozvoz Betlémského světla. A tak v naší farnosti si jej můžete přijít zapálit a přenést do svých domovů ve dnech a čase:

sobota 19. 12. od 12:00 hod. do 16:00 hod.

neděle 20. 12. od 9:00 hod. do 16:00 hod.

pondělí 21. 12. středa 23. 12. vždy v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D. K.)

 • Děkuji za dnešní sbírku NA OPRAVY.
 • Vzadu kostela můžete přispět na misie (do kasičky) nebo v rámci „Misijního jarmarku“.
 • Ve středu po mši sv. bude první pobožnost k sv. Ritě, patronce v beznadějných a neřešitelných situacích.
 • Možnost návštěvy kostela a modlitby u „Jesliček“ bude v dolním kostele sv. Martina 25. prosince od 14 do 17 hodin. Zveme každého a zvlášť rodiny s dětmi.
 • Pokud si vzpomínáte, uváděli jsme v prosincovém čísle MAJAKu, že se opět uskuteční na svátek sv. Štěpána v sobotu 26. prosince „Zpívání u jesliček“ spolu v Valašským souborem písní a tanců. Vzhledem k vládnímu nařízení tuto krásnou a tradiční akci jsme nucení zrušit.
 • Příští neděli si manžele sednou spolu. Bude obnova manželských slibů. Můžete si také do kostela donést víno, které požehnáme u příležitosti svátku sv. Jana, apoštola.

Zpovědní služba před Božím Narozením:

 • 20.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod. (D.K. sv. Martina)
 • 21.12. Pondělí: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (H.K. sv. Jana Křtitele)
 • 23.12. Středa: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (H.K. sv. Jana Křtitele)