12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Ve středu zase budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Také ve středu, po večerní mši sv., bude na faře modlitební setkání chlapů.
 • V pátek na mši sv. budeme děkovat za školní a katechetický „rok“. Proto na tu mši sv. zvu přede vším děti, mládež a také jejich rodiče a prarodiče.
 • V neděli 27.6. budeme v našem filiálním kostele prožívat pouť k sv. Janu Křtiteli. A odpoledne zveme na pobožnost k tomuto světci. Začne v 15.00 hod u kapličky na Dílech.
 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 30 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.