2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
  • Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem nadcházejícího týdne je verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a pišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (Jan 17,21).
  • Ve čtvrtek je volný úmysl mši sv.
  • Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Proto sbírka z této neděle (23. ledna) je ve prospěch biblického apoštolátu.
  • Dnes máte ještě možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.