2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary.
  • Příští neděli bude sbírka na Biblický Apoštolát.
  • Ve středu na faře ve Frenštátě bude od 9.00 hod. setkání seniorů. Jste srdečně zvaní.
  • Ve čtvrtek a v pátek je volný úmysl mše sv. Pokud máte zájem, nahlaste to v sakristii.
  • Dnes ještě můžete přispět do pokladničky frenštátské Charity.