4. VELIKONOČNÍ

  • Dnes končíme „Týden modliteb za duchovní povolání“. Neznámená to ale, že končí i naše modlitby. Proto vás nadále vybízím: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Ve čtvrtek se budeme na tento úmysl modlit při ranní mši sv.
  • Jelikož zítra 1.5. je statní volno, zvu vás na mši sv. do H.K. v 9.00 hod. Zítra v liturgii oslavujeme sv. Josefa dělníka. Taky za týden v pondělí 8.5. bude mše sv. v H.K. v 9.00 hod.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • Také teď v sobotu 6.5. v kapli na Radhošti se uskuteční tradiční už „Stanislavská pouť“. Zvaní jsou nejen Stanislavy a Stanislavové, ale každý, kdo se chce společně na tomto poutním místě modlit. Podrobností na plakátku.
  • V sobotu 13.5. na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor se uskuteční „Pouť rodin“. Podrobností na plakátku.
  • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
  • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v každou neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
  • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.