16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary.
  • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
  • Příští neděli jsou volné úmysly mší sv.