7. Neděle velikonoční

 • Na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo 12.223,– Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na Diecézní charitu.
 • Setkání seniorů bude teď ve středu od 9.00 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • Teď ve čtvrtek výjimečně nebude večerní mše sv. v Tiché.
 • Jelikož v sobotu budeme prožívat vigilií slavnosti Seslání Ducha sv. proto mše sv. nebude ráno, ale večer v 18.00 hod. v D.K. Hned po ní začne vedená adorace – svatodušní bdění. Všichni jste zvaní.
 • Městská organizace KDU-ČSL ve Frenštátě pod Radhoštěm vás srdečně zve na Svatodušní smažení vaječiny, které se uskuteční v neděli 19.5. odpoledne od 15.30 hod. u restaurace Rekovice na Horečkách. V 15.00 hodin se také bude na Horečkach konat májová pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské, na kterou jste také srdečně zvaní.
 • V neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Farní pouť u příležitosti Pouti rodin na Maria Hilf – 11. 5.
  1. Krnov – kostel sv. Benedikta
 • 2. kostel Nanebevzetí P.M. ve Zlatých Horách
 • 3. uložení ostatků blahoslavené rodiny Ulmových v poutním kostele na Maria Hilf