6. Neděle velikonoční

  • Dnešní sbírkou přispíváme na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Děkuji každému, kdo se zapojil a připravil pobožnost u kaple sv. Marka. Děkuji za přítomnost, připravené zpěvy, modlitby a pohoštění.
  • Ve středu 8.5. v liturgii oslavujeme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. Proto ten den odpoledne v 15.00 hod. vás zvu na májovou pobožnost u kapličky na Kopané.
  • Také teď ve středu v kapli na Radhošti se uskuteční „Stanislavská pouť“. Mše sv. začíná v 10.30 hod.
  • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
  • Také ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
  • V pátek 10.5. začínáme novénu před Slavnosti Seslání Ducha sv.
  • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
  • Na pouť na Maria Hilf odjezd autobusů bude v 7.00 hod. od H.K.