20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Pia X., papeže
Úterý – Památka Panny Marie Královny
Čtvrtek - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek - Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
Sobota - Radhošť
Neděle – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • ZMĚNY V BOHOSLUŽBÁCH: v ÚTERÝ je mše svatá v 7.30 hod. v D.K.
  • Před každou mši svatou se bude zpovídat 30 min.
  • V sobotu 26. 8. zvu srdečně farníky v kapli sv. Cyrila a Metoděje na mši svatou v 11.00 hod. na Radhošti – úmysl bude za farnost.
  • VÍKENDOVKA PRO DĚTI OD 6 LET proběhne od 8. – 10. 9., nahlaste se u Marie Fialkové ml. (viz. Plakátek). Rodiče si mohou vzít v zákristii kontakt.
  • Výuka náboženství: Prosím rodiče, aby přihlásili své děti do náboženství v zákristii na papír. Výuka bude probíhat na faře. Později se upřesní časy (kdy a v kolik). Učit se budou všechny ročníky ZŠ.
  • Modlitba ve 21.00 hod. za farnost a město (obec).
  • Kalendáře stojí 60 Kč.