21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Augustina, kněze a učitele církve
Úterý – Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Pátek - První pátek
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Od 1. září po celou dobu měsíce bude vždy po mši svaté možnost 15 min. adorace před NS.
  • V Domově důchodců bude v 9.00 hod. mše svatá.
  • Na první pátek po večerní mši svaté bude řízená společná adorace.
  • Příští neděli v D.K. od 15.00 – 16.00 hod. bude adorace s možností sv. smíření.
  • VÍKENDOVKA PRO DĚTI OD 6 LET proběhne od 8. – 10. 9., registrujte se u Marie Fialkové ml. (viz. Plakátek). Rodiče si mohou vzít v zákristii kontakt.
  • Výuka náboženství: Prosím rodiče, aby přihlásili své děti do náboženství v zákristii na papír. Výuka bude probíhat na faře. Později se upřesní časy (kdy a v kolik). Učit se budou všechny ročníky ZŠ.
  • Kalendáře stojí 60 Kč – možné si zakoupit v zákristii.