Farní mše svatá na Radhošti

Jak bývá zvykem v sobotu 26.8. jsme se vypravili na mši svatou jako farnost na Radhošť, která začínala v 11.00 hod. Při mši svaté jsme prosili o požehnání pro farnost, město a celý kraj na přímluvu Panny a Marie a sv. Cyrila a Metoděje.