23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Středa – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Svátek Povýšení svatého kříže
Pátek - Památka PM Bolestné
Sobota - Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve středu po večerní mši svaté bude setkání s Ekonomickou radou v 19.00 hod.
  • V pátek navštívím DPS v Martinské čtvrti ve 14.00 hod.
  • V pátek po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod.
  • Prosím, muže, kteří by chtěli pomáhat na rekonstrukci fary, aby se napsali na papír v zákristie
  • Kalendáře stolní stojí 60 Kč a kalendáře nástěnné 50 Kč., které je možné si zakoupit v zákristii.