VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE

Ve středu 20. září na faře začne výuka náboženství pro třídy základních škol.

ROZPIS HODIN:

1. – 2. třída – 13.45 – 14.30 hod.
3. třída – 13.45 – 14.30 hod.
4. – 6. třída – 14.30 – 15.15 hod.
7. – 9. třída – 15.15 – 16.00 hod.

Prosím, rodiče, aby děti, které půjdou k prvnímu svatého přijímání nahlásili duchovnímu správci na začátku školního roku. Děkuji o. Petr