25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Čtvrtek
- SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA A HL. PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Pátek - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Sobota - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 25. 9. po večerní mši svaté v 18.45 hod. bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • Ve čtvrtek je statní svátek – SLAVNOST SV. VÁCLAVA v 7.30 hod. je mše svatá v D. K. a na Radhošti v 13.30 hod. Tato mše svatá je spojená s úmyslem podpořit ochranu lidského života v naší společnosti.
 • SLUŽBY VE FARNOSTI:
  Scházení MLADÝCH bude v sobotu od 18.00 – 19.30 hod. na faře.
  Ministranti se budou scházet v pondělí v 18.45 – 20.00 hod. na faře.
  Zdobení a koordinaci úklidu bude mít na zodpovědná osoba na starosti p. Pavla Blablová
  Varhaníci: zodpovědná osoba Vojtěch Trubač

 • Příští neděli je první neděle v měsíci od 15.00 – 16.00 hod. je výstav NS a možnost sv. smíření ve farní kostele.
 • Měsíc ŘÍJEN je zasvěcen modlitbě sv. růžence, prosím rodiny, aby si dokázali společně udělat čas na modlitbu sv. růžence, zvláště když tento rok si připomínáme 100 let od zjevení ve Fatimě.