26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka svatých andělů strážných
Středa – Památka sv. Františka z Assisi
Sobota - Památka Panny Marie Růžencové
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí po večerní mši svaté v 18.45 hod. je MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
  • V pátek dopoledne v 9.00 hod. bude mše svatá v domově senioru v Hortenzii
  • V pátek po večerní mši svaté budu řízená společná adorace před NS.
  • Po mši svaté v sobotu ráno budou litanie k PM a zásvětná modlitba.
  • V sobotu 7.10. je svatba: Jakub Gaszek a Ludmila Fialková v 11.00 hod. v kostele sv. Jana.
  • Večer v sobotu od 18.00 hod. bude společenství mladých.
  • Měsíc ŘÍJEN je zasvěcen modlitbě sv. růžence, prosím rodiny, aby si dokázali společně udělat čas na modlitbu sv. růžence, zvláště když tento rok si připomínáme 100 let od zjevení ve Fatimě. Prosme za mír ve světa a obrácení lidí k Bohu.