SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Čtvrtek - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Pátek - První pátek
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 1. ADVENTNÍ NEDĚLE

 • Ve středu 29. 11. bude po večerní mši svaté v 18.45 hod. na faře setkání s rodiči děti, které v tomto školním roce přistoupí k prvnímu sv. přijímání.
 • V pátek po večerní mši svaté bude vedená společná ADORACE.
 • Příští neděli vstupujeme do adventní doby, po každé mši svaté budeme žehnat adventní věnce (vezměte si sebou). Během adventu budou i rorátní mše svaté k PM se zaměřením pro děti. V út, čt bude mše svatá v 6.45 hod. a v sobotu v 7.30 hod.

 • ZPOVÍDÁNÍ VE FARNOSTI:
  - Před každou mši svatou 30 min.
  - V pátek od 17.00 – 17.55 hod. + výstav NS – růženec se nemodlí, ale ve 17.45 hod. se bude modlit korunka k Božímu milosrdenství.
  - Na první pátek se bude zpovídat od 15.00 – 17.55 a také výstav a korunka k Božímu milosrdenství.
 • Ohledně adorace před NS od 15.00 hod. by byla dobrá adorační stráž, která by se střídala po 30 min. Prosím farníky, kdyby na každý první pátek by se mohli psát na papír vzadu v kostele.