33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
ředa – Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Pátek - Památka sv. Ondřeje a Dung-Lace, kněze a druhů mučedníků
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  • Minulou neděli při misijním jarmarku se vybralo 7300Kč.
  • Ve středu 22. 11. bude PASTORAČNÍ RADA po večerní mši svaté v 18.45 hod. na faře.
  • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K. Srdečně zveme všechny mladé k společně modlitbě, ale také ostatní farníky.
  • V neděli 26. 11. od 15.00 hod. bude farní odpoledne ve staré škole na Kopané. Prosím, přineste něco drobného k snědku, je připraven program pro dospělé i děti.
  • Prosíme rodiče, které mají děti od 5 do 11 let, kdyby mohli přihlásit děti do scholičky.
  • Ministrantské schůzky budou bývat v pátek po večerní mši svaté.
  • INTENCE 1. pol. roku 2018 budeme zapisovat od neděle 12.11.