1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Středa – Památka sv. Mikuláše, biskupa
Čtvrtek - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Pátek - SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRTNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 2. ADVENTNÍ NEDĚLE

  • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
  • Během adventu budou rorátní mše svaté k PM se zaměřením pro děti. V út, čt bude mše svatá v 6.45 hod. a v sobotu v 7.30 hod.
  • Ve čtvrtek 7. 12. bude mše svatá v DPS na Rožnovské ve 14.00 hod.
  • V pátek je Slavnost PM, počaté bez poskvrny prvotního hříchů mše svaté budou ve Frenštátě v 7.30 a 18.00 hod. a v Tiché v 17.00 hod. Udělejme si čas na mši svatou, neboť se jedná o zasvěcený svátek. V pátek po mši svaté večerní se bude rozdávat mikulášská nadílka.
  • V zákristii je možné si koupit vánoční oplatky za 10 Kč.