ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Advent je oddané a radostné očekávání Krista. Každá přibývající hořící svíce říká, že příchod Ježíše Krista, Božího Syna je blízko. Jako křesťané očekáváme příchod Ježíšův v jeho slávě, to je poselství první fáze adventu. V té druhé fázi se v těsné blízkosti od 17.12. připravujeme na oslavení Ježíšova narození. BDĚLOST je charakteristický rys adventního čekání, který je neseny naději, že Pán domu (Církve) přijde.