RORÁTY

Roráty jsou ranní mše svaté k PM. Tento rok vycházíme ze svých domovů a za tmy s lampičkou v ruce vycházíme vstříc Ježíši Kristu, abychom se s Ním mohli setkat při mši svaté. Roráty máme v úterý a ve čtvrtek v 6.45 hod. a v sobotu v 7.30 hod. V úterý a ve čtvrtek děti mají na faře společnou snídani.