SVÁTEK SV. RODINY

Pondělí – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Úterý – Památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Pátek - Narozeniny – 70 let biskupa Františka Lobkowicze
Sobota - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – konec vánoční doby

  • Ve středu nebude výuka náboženství.
  • V pátek bude v 9.00 hod. mše svatá v Hortenzii. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace. Od 15.00 – 18.00 hod. bude možnost sv. smíření a také adorace (tiché). Adorační stráž.
  • V sobotu je slavnost Zjevení Páně mše svatá bude v 18.00 hod. v H.K., proto nebude mše svatá ráno v 7.30 hod. Bude se žehnat voda, křída, kadidlo a zlato.
  • Od 1.1. – 14.1. 2018 probíhá Tříkrálová sbírka v naší republice. Prosím všechny, kteří by se chtěli zúčastnit, aby se nahlásili v zákristii a vzali si kontakt č. 731 141 801. Požehnání koledníkům bude po mši svaté o slavnost Matky Boží, PM.