SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

V sobotu 6. ledna jsme společně prožili slavnost Zjevení Páně, kdy jsme si připomenuli, jak se tři mudrci přišli poklonit děťátku narozenému v Betlémě, jak Ježíš v Kani proměnil vodu ve víno a jak Ježíš byl pokřtěn v Jordánu. Všechny tři události zjevuji, že Ježíš je Syn Boží, ve kterém má Bůh Otec zalíbení.