SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je mše svatá v DPS Martinské čtvrti v 14.00 hod.
  • Ve středu bude výuka náboženství.
  • Ve středu v Orlovně máme jako katolíci modlitbu v rámci aliančního týdne modliteb, prosím farníky o spoluúčast na této bohoslužbě.
  • Od 1.1. – 14.1. 2018 probíhá Tříkrálová sbírka v naší republice. Prosím všechny, kteří by se chtěli zúčastnit, aby se nahlásili v zákristii a vzali si kontakt č. 731 141 801. Požehnání koledníkům bude po mši svaté o slavnost Matky Boží, PM.