2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je mše svatá v DPS na Rožnovské v 14.00 hod.
  • Od 18. 25. ledna bude v naší církvi probíhat týden modliteb za jednotu křesťanů. V neděli 21. ledna proběhne společné setkání s jinými církvemi v našem kostele D.K. v 16.00 hod. Prosím o podporu v modlitbě.
  • Poděkování patří všem, kteří se účastnili tříkrálového koledování, ať už jako koledníci nebo jako příjemci koledníků.
  • Průzkum tiskovin: prosím všechny, kteří mají zájem o různé tiskoviny a chtěli by je odebírat. Ať se napíšou na papír vzadu na stolku. (Katolická týdeník, tarzicius, IN, nezbeda, duha, krteček, Effata, Milujte se, Imaculata, Rodinný život)
  • Seznam LEKTORŮ, prosím všechny zájemce, kteří by chtěli číst při liturgii, kdyby se mohli přihlásit (napsat) v zákristii.

  • Milé maminky, jste zvány k modlitebnímu setkání maminek, které se uskuteční ve dnech 26. –28. 1. 2018 v kostele sv. Martina V pátek prosíme za odpuštění svých vin (po večerní mši sv.) v sobotu odprošování viny za ty, kteří ublížili nám a našim dětem (po mši sv. ráno) v neděli den radosti a chval (v 16 hodin). Přijďte se s námi modlit a odevzdat své děti do náruče milujícího Boha. maminky z Modliteb Matek