3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. František Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Svátek Obrácení sv. Pavla
Pátek - Památka sv. Timoteje a Tita, apoštolů
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Průzkum tiskovin: prosím všechny, kteří mají zájem o různé tiskoviny a chtěli by je odebírat. Ať se napíšou na papír vzadu na stolku. (Katolická týdeník, tarzicius, IN, nezbeda, duha, krteček, Effata, Milujte se, Imaculata, Rodinný život). Prosím, pište se dokonce ledna.
  • Seznam LEKTORŮ, prosím všechny zájemce, kteří by chtěli číst při liturgii, kdyby se mohli přihlásit (napsat) v zákristii.
  • Jmenování ekonomické rady: Ing. Petr Kubenka a Zdeněk Svobodu na dobu 1 roku pro rok 2018.
  • Milé maminky, jste zvány k modlitebnímu setkání maminek, které se uskuteční ve dnech 26. –28. 1. 2018 v kostele sv. Martina V pátek prosíme za odpuštění svých vin (po večerní mši sv.) v sobotu odprošování viny za ty, kteří ublížili nám a našim dětem (po mši sv. ráno) v neděli den radosti a chval (v 16 hodin). Přijďte se s námi modlit a odevzdat své děti do náruče milujícího Boha. Maminky z Modliteb Matek