2. NEDĚLE POSTNÍ

Pátek - první pátek
Sobota - první sobota
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

  • Ve středu budou první HOVORY O VÍŘE na faře od 18.45 hod. Téma: ANDĚLÉ – DUCHOVNÍ BYTOSTI
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
  • Zpovídat se bude od 15.00 hod. s možností adorace do 17.15 hod. Po večerní mši svaté bude společná adorace (řízená).
  • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek křížovou cestu povedou MAMINKY.
  • Postní předsevzetí: NÁSLOUCHÁNÍ

  • První sobota v měsíci – litanie + zasvětná modlitba k PM.
  • Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.
  • Příští neděli vyjde první číslo farního zpravodaje MAJAK.