KŘÍŽOVÁ CESTA V PŘÍRODĚ ZA MĚSTEM

V sobotu 24.3. v 18.00 hod. jsme vyšli s farníky, modlit se křížovou cestu. Začínala u Chovanců a postupně jsme kráčeli kolem kaple sv. Marka, až ke kříži na Helštýně. Rozjímali jsme nad utrpením Ježíše Krista a jeho nezdolnou lásku. Křížovou cestu jsme obětovali za farnost i město Frenštát p. R. a obec Trojanovice.