KVĚTNÁ NEDĚLE

Čtvrtek - Zelený – Večeře Páně
Pátek - Velký
Sobota - Bílá – Vigilie Vzkříšení Páně
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

  • Ve středu je výuka náboženství. Pro ročníky 4. – 9. třídy budu v hodině zpovídat.
  • Zelený čtvrtek: kostel bude otevřen do 21.00 hod. k modlitbě.
  • Velký pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v H.K.
  • Bílá sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v H.K. a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě (Boží hrob). Prosím, abyste se zapsali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min.
  • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace a svátostné požehnání s Te Deum.