SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pátek - První pátek
Sobota - První sobota PM
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

  • Příští neděli je sbírka na obyvatele Středního a Blízkého východu.
  • Ve středu je výuka náboženství.
  • Pátek – první pátek v měsíci v oktávu velikonočním
  • V Hortenzii bude mše svatá v 9.00 hod
  • Od 15.00 – 18.00 hod bude vystavena NS s možností svaté zpovědi.
  • Po mši svaté bude společná řízená adorace.
  • Sobota – první v měsíci, po mši svaté ráno se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
  • O neděli Božího milosrdenství se bude zpovídat od 14.30 hod. – 15.00 hod, poté bude adorace ke cti Božího milosrdenství k získání přislíbených milostí v D. K.