2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Pondělí - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Středa – PAMÁTKA sv. STANISLAVA, biskupa a mučedníka
Neděle – 3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • O neděli Božího milosrdenství budu zpovídat od 14.30 hod. – 15.00 hod. a poté bude adorace ke cti Božího milosrdenství k získání přislíbených milostí v D. K.
  • REKONSTRUKCE FARY: oprava střechy a bourání komínu – prosím ochotné muže, aby v úterý od 16 hodin přišli pomoci. Děkuji.
  • V pondělí je zasvěcený svátek SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše svaté je v 18.00 hod. v H.K.
  • Ve středu bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. po mši svaté na faře
  • 110 let od narození Vincence Jandy

V neděli 15. dubna 2018 při mši svaté v 9:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele vzpomeneme 110. výročí od narození Vincence Jandy, salesiána koadjutora, rodáka z Trojanovic, který 51 let působil na misiích v Ekvádoru v Jižní Americe u domorodého kmene Kivarů.

Hlavním celebrantem mše svaté bude O. Jiří Caha, ředitel Salesiánského střediska volného času Don Bosco a ředitel salesiánské komunity v Ostravě.

Malá oslava Jandových narozenin bude pokračovat v 15:00 hod. ve Staré škole na Kopané. Besedovat budeme s Mgr. Ludmilou Červenkovou – scenáristkou filmu „Dopisy z rovníku“, o.Leošem Ryškou – ředitelem TV Noe a režisérem dokumentu, O. Jiřím Cahou, od kterého se dovíme něco o rómských misiích, a s dalšími hosty.

Na závěr bude promítnut dokument „Dopisy z rovníku“ – o životě misionářů v Ekvádoru, kde působil Vincenc Janda a který natočila TV Noe.

Připraveno bude i malé pohoštění.

Všichni jste srdečně zváni.