3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

  • V neděli je sbírka na opravu fary.
  • Dnes jste srdečně zváni na setkání s otcem Jiřím Cahou do staré školy na Kopané v 15.00 hod. a také s romskými mladými, kterým se otec ve středisku v Ostravě věnuje. Bude se promítat dokument o životě salesiána Vincence Jandy, který v Ekvádoru působil 51 let jako misionář. Sám pocházel z Trojanovic. Pro všechny je přichystané občerstvení.
  • Děkuji všem, kteří se zapojili do opravy fary a to jakýmkoliv způsobem.
  • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
  • Příští neděli bude pobožnost u kaple sv. Marka v 15.00 hod.
  • Dne 12. května pojedeme na FARNÍ POUŤ na Sv. Kopeček. Příští neděli budou upřesněny informace a můžete se na pouť přihlásit.