SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Středa – Památka sv. Zdislavy
Čtvrtek - Svátek Navštívení Panny Marie
Pátek - Památka sv. Justina, mučedníka
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

  • Ve středu budou HOVORY O VÍŘE na faře v 19.00 hod. Téma: Křesťanské pojetí člověka a genderová teorie člověka.
  • První pátek v měsíci se bude zpovídat od 15.00 – 18.00 hod. a po večerní mši svaté bude společná adorace před NS.
  • Děti, které jdou k prvnímu sv. přijímání, budou mít první sv. zpověď v pátek od 16.00 hod. prosím, aby přišli i rodiče. V sobotu od 9.00 hod. v H.K. bude nácvik na nedělní slavnosti.
  • V sobotu 2. 6. je děkanátní pouť do Frýdku: Program: 16.00 hod. – růženec, 17.00 hod. – adorace, 18.00 hod. – mše svatá. (25 let mládeže v děkanátu).
  • V neděli 3.6. při mši svaté v 8.30 hod. v H.K. slavíme Slavnost Těla a Krve Páně a zároveň první svaté přijímání. Po mši svaté půjdeme průvodem do dolního kostela. Bude pouze jedna mše svatá.
  • Zapisovat intence na 2. pol. 2018 si můžete v zákristii dolního kostela sv. Martina.