SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Úterý – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - Památka Neposkvrněného Srdce PM
Neděle – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí v DPS Rožnovská je mše svaté v 14.00 hod.
  • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, jde o zasvěcený svátek, mše svaté budou v 7.30, 18.00 a v Tiché v 17.00 hod.
  • V úterý 26. 6. proběhne houslový koncert v dolním kostele od 17.00 – 19.00 hod. Hraje Marie Magdaléna Fuxová OSB, bude hrát kompletní provedení sonát a partit pro sólové housle od J. S. Bacha.
  • Ve čtvrtek 14.6. bude přednáška od MUDr. Marie Fridrichové v 16.00 hod. v malém sále Domu kultury ve Frenštátě. Téma: Zvládnou naše děti manželství a rodinu?