10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Úterý – Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Středa – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Neděle – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí v DPS Martinská je mše svaté v 14.00 hod.
  • Ve středu je poslední hodina náboženství a budeme opékat špekáčky na farní zahradě.
  • 24. června budeme slavit pouť k sv. Janu Křtiteli, v plánu je i společný oběd a posezení s otcem biskupem Martinem, na který jste všichni srdečně zváni. PROGRAM: v 9.00 h.poutní mše svatá; po mši přesun do Katolického domu – oběd v 12.00 hod. a v 15.00 svátostné požehnání.

  • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, kolik jich pojede.
  • Poutní zájezd na Svatý Hostýn se uskuteční v neděli 17. června 2018. Máme ještě 9 volných míst. Hlaste se u p. Vlasty Gvardové nebo u p. Jendy Tichavského.