15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Výročí posvěcení katedrály
Úterý – Památka PM Karmelské|
Neděle – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • 19. července ve čtvrtek se odjíždí na Turzovku od H. K. v 8.10 hod.
  • V sobotu je svatba na Radhošti v 12.00 hod. Jiří Fojtík a Renata Tuhovčáková
  • Příměstský tábor misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, můžou se přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky v zákristii, které potom zase odevzdají v zákristii. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.