POUŤ NA TURZOVKU

Ve čtvrtek 19. 7. jsme se spolu s farníky z Tiché se vypravili na pouť na Turzovku. V 11.00 hod. jsme začali mši svatou a poté následovala adorace v kapli sv. Josefa. Křížovou cestu jsme se pomodlili v původní kapli PM ve 14.00 hod. Společně jsme prosili za potřeby naších farnosti a potřebné milosti pro rodiny.