17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Středa – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek - votivní mše svatá k Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Neděle – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve čtvrtek je svatba v H.K. – 16.00 hod. – Džačovský a Mojáková
  • V pátek v HORTENZII je mše svatá v 9.00 hod. a poté budu obcházet nemocné po pokojích.
  • Je první pátek – od 15.00 – 18.00 hod. možnost sv. smíření a tiché adorace před NS. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace.
  • První sobota v měsíci – po mši svaté litanie k PM a zásvětná modlitba.
  • V neděli 5. 8. srdečně zvu farníky na adoraci a svátostné požehnání do D.K. ve 14 hodin a poté na dobrý farářský větrník s kávou nebo čajem do Katolického domu.