16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Středa – Svátek sv. Jakuba, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů PM
Pátek - Památka sv. Gorazda a druhů
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Na faře pomalu pokračují práce, zdění – překlady, zateplování stropů, komíny a snad se začne dělat voda, odpady atd.
  • V sobotu jsou VEČERY CHVAL od 18.00 hod. v kostele sv. Martina (D.K.)
  • V sobotu jsou svatby v H.K. – 11.00 hod. – Niewola a Polívková; a ve 12.30 hod. – Rožnovský a Dorazilová