24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Pátek - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
 • V úterý je setkání varhaníků na faře v 18.00 hod.
 • Ve středu 19. 9. bude první hodina výuky KATECHISMU:
  1. – 3. třída 13.45 – 14.30 hod.
  4. – 6. třída 14.30 – 15.15 hod.;
  7. – 9. třída 15.15 – 16.00 hod.
 • KATECHUMENI jsou v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek 21. září začíná víkendovka pro děti a mládež ve Štramberku. Prosíme o modlitbu.
 • Dnes si můžete vyzvednout farní časopis MAJAK.