25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek - SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HL. PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Sobota - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí bude společenství chlapů na faře v 19.00 hod. Rozjímání nad nedělním evangeliem – Písmem svatým.
  • V úterý je setkání EKONOMICKÉ RADY na faře v 18.00 hod.
  • Od středy už probíhá výuka KATECHISMU pro žáky ZŠ.
  • Ve středu bude KATECHEZE v Katolickém domě od 19.00 hod. na téma: LÁSKA JAKO ZÁKLAD BYTÍ. Jaký je vztah mezi eros a agapé.
  • V pátek je SLAVNOST SV. VÁCLAVA (státní svátek) mše svaté ve farnosti budou: Tichá v 9.00 hod.; kaple Radhošť v 13.00 hod.; H.K. v 18.00 hod. – nebude mše svatá v 7.30 hod.
  • V sobotu budou VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D. K.
  • Ve dnech 28.–30.9. se uskuteční v naši farnosti modlitební TRIDUUM, které je pořádáno společenstvím Modlitby matek. Zveme všechny maminky, babičky ke společné modlitbě nejen za své děti. V pátek po večerní mši svaté v HK – odprošujeme za své hříchy, v sobotu po mši svaté ráno v DK – modlíme se za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Neděle je den díků za vše, co Bůh učinil v našem životě v 16 hodin DK – děkujeme při Adoraci.