28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hl. patronky Slezska
Středa – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek - Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
  • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 18.45 hod.
  • V úterý je slavnost sv. Hedviky, patronky naši diecéze mše svaté budou v 7.30 hod. D.K. a v 18.00 hod. v H.K.
  • Ve středu je setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
  • MISIE: V sobotu po mši svaté bude adorace za misie a také v pátek se děti z misijního klubka budou modlit růženec.
  • V sobotu bude setkání mladých na faře v 18.00 hod.
  • Ve čtvrtek 25.10 bude PASTORAČNÍ RADA na faře v 19.00 hod.

 

  • Prosíme o nové síly pro úklid kostela, aby se nahlásili u p. Blablové.