MISIJNÍ NEDĚLE

Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

  • V pondělí bude společenství chlapů v 19.00 hod. na faře.
  • Ve čtvrtek 25.10 bude PASTORAČNÍ RADA na faře v 19.00 hod.
  • V sobotu bude ministrantská schůzka na faře od 9.00 hod.
  • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
  • Ze soboty na neděli bude ZMĚNA ČASU z 3.00 hod. na 2.00 hod.

Při misijní neděli, přinášely děti v obětním průvodu dary, které připomínaly kontinenty – Evropu, Asii, Austrálii, Ameriku a Afriku.